ملات گچ و خاک

منتشر شده در 12 خرداد 1393
بازدید: 2206

ترکیبات : گچ - خاک رس

موارد استفاده : اندود داخلی ساختمان

بسته بندی : 15 و 25 کیلویی 

 

6