گچ دیرگیر

بازدید: 2540

ترکیبات : گچ - آهک - ادتیو

موارد استفاده : نمای داخلی ساختمان

بسته بندی : 25 کیلو گرمی 

روش استفاده : پاششی . کشیدن با ماله . اسپری توسط پیستوله 

 

5