گچ سبک

بازدید: 2723

ترکیبات : گچ - پرلیت منبسط شده

موارد استفاده : نمای داخلی بعنوان عایق حرارتی

 

گچ سبک