ملات درزبندی

بازدید: 2563

ترکیبات : سیمان سفید - پودر سنگ - رنگ های معدنی -آهک ئیدراته - افزودنی پلیمری 

محل مصرف  : درزبندی بین  کاشی و سرامیک 

نوع بسته بندی : 2 و 25  کیلویی 

روش استفاده : دوغاب . خمیری کار با کاردک 

 

10