ملات کف سازی

بازدید: 2391

ترکیبات : سیمان خاکستری - ماسه دانه بندی - آهک

موارد مصرف : موزاییک کاری - کف سازی معابر

 

9