ملات کاشی کاری

بازدید: 2703

ترکیبات سیمان خاکستری - کربنات کلسیم  - ماسه  دانه بندی

موارد استفاده : نصب انواع کاشی

بسته بندی : 3 و 25 کیلویی n

 

7