سیمان بنایی

بازدید: 3129

ترکیبات : سیمان خاکستری - کربنات کلسیم  - آهک ئیدراته - پلیمر - سرباره 

موارد استفاده : آجر چینی - کف سازی های داخلی - نرمه کشی سیمانی 

روش استفاده : پاششی . کار با ماله 

 

8