همدان

منتشر شده در 08 مهر 1395
بازدید: 1751

فروشگاه های توزیع ملات آماده در سطح شهر همدان :

کد فروشگاه نام فروشگاه مسئول فروشگاه آدرس شماره تماس
HM101 جی سراج میدان دانشگاه – اول بین النهرین 38277362
HM102 آریان عسگری میدان شاهد - اول جاده مذدقینه
09188142400
HM103 ابزار غرب راسخی پیشاهنگی

38216388

09183131607

HM104 اتحاد  نعمتی بلوار مدنی - جنب بانک ملت 38275823
HM105 حصاری حصاری میدان رسالت 38236442
HM106 مبینی  مبینی خیابان شهدا - نرسیده به میدان پروانه ها

32524440

09184116630

HM107 رنجبران
رنجبران
خیابان کرمانشاه- اول جوادیه 38280620
HM108 رجبی رجبی شهرک مدنی - سه راه پناهی 34292939
HM109 شمشیری شمشیری امام زاده عبداله 34235702
HM110 نامیان  نامیان خیابان شهدا

32523789

09183186855

HM111 سلطانی سلطانی پیشاهنگی 0918313630
HM112 امیر
قنبری سه راهی شهناز 09188123325
HM113 آرین بختیاری میرزاده عشقی - روبروی حافظ 38322038
HM114 مرادی
مرادی بالای نایب احمد - جنب بنگاه خدایاری 32628791
HM115 سعیدی سعیدی بالای نایب - سه راه شهرک امیرکبیر 32623488
HM116 نیک مهر نیک مهر میدان باباطاهر - پایین تر از آتشنشانی 34246034عابدی