معرفی اشخاص

بازدید: 2762

 

 • مدیر شرکت : مهندس علی نوروزی
  مدیر شرکت

  مهندس علی نوروزی
 • مدیر فنی شرکت : مهندس مهدی نوروزی
  مدیر فنی شرکت

  مهندس مهدی نوروزی
 • مدیر فروش شرکت : مهندس مجید مشایخی