مقاومت فشاری ملات خشک آماده

بازدید: 2569
گواهی تاییدیه ملات خشک آماده تولید شرکت سریر باختر همدان توسط سازمان نظام مهندسی استان همدان و میزان مقاوت فشاری و دمای اختلاط

 

malat