تاریخچه تولید و استفاده ملات خشک در ایران و جهان

بازدید: 3535

 

 abyaneh-red Angela

تارخچه تولید و استفاده ملات خشک 

تاریخچه مصرف ملات به زمانهای بسیار دور از زمانی که بشر تصمیم به ساخت بنای مستحکم برای خود داشت بر می گردد . 

نقطه عطف بکار گیری ملات توسط انسان پس از تولید صنعتی سیمان صورت گرفت . پس از عمومی شدن استفاده ملات های پایه سیمانی در جهان و تاثیر گذاری مطلوب در رشد ساخت وساز بنا تمرکز تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر اصلاح نقاط ضعف ملات های پایه سیمانی قرار گرفت و در پنجاه سال اخیر استفاده از مواد افزودنی پلیمری حلال در آب نقش بسزایی در بهبود کیفیت ملات های سیمانی ایفا کرده است .که یکی از مهمترین محصولات تولیدی ملات خشک آماده می باشد
url

اقبال کشورهای اروپایی و آسیایی از ملات خشک آماده در استفاده از آن چه میزان است ؟

آمارها نشان میدهند در کشور انگلیس سال 1997 تقریبا 46 درصد از کل ملاتی که استفاده می شده ملات خشک آماده بوده است.این رقم در سال 2007 به حدود 78 درصد رسیده و این نشان ادهنده ی رشد میزان مصرف و کاربرد ملات خشک در این کشور است.در کشور روسیه نیز استفاده 5 درصدی ملات خشک آماده در سال 2002 به استفاده 50 درصدی در سال 2005 رسید که تخمین زده میشود این میزان در سال 2010 به 10 برابر افزایش کند و حدود 4/8 میلیون تن مواد خشک تولید شود.

Jakarta